Registered Office

  • B 41-45/21-25, Paragon Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli,
    Mumbai – 400 013. India.
  • +91-22- 40733000
  • +91-22- 40733090
  • info@nashah.com